Privacy en Cookies

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hoogesteger verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam.
• Adresgegevens.
• Telefoonnummer.
• E-mailadres.
• Uw CV.
• Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Waarom we gegevens nodig hebben
Hoogesteger verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Een sollicitatie procedure te starten.
• Hoogesteger analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoogesteger.nl , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Hoogesteger zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd, verwijderen wij uw persoonsgegevens binnen één maand tenzij we u hebben laten weten wat wij dit graag willen gebruiken voor andere doeleinden en u daarvoor specifiek toestemming heeft gegeven.

Delen met anderen
Hoogesteger verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Hoogesteger gebruikt de volgende cookies:
• Google Site Tag
• Google Tag manager
We gebruiken deze cookies om algemene statistieken te genereren en inzicht krijgen in hoe onze website door de bezoekers wordt gebruikt;
onze diensten optimaliseren.

Beveiliging
Hoogesteger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij slaan alle persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hoogesteger.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hoogesteger.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw foto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Hoogesteger zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Over Ons
A.L. Hoogesteger Fresh Specialist
KvK 34065005
Domineeslaan 93
1161 BW Zwanenburg
info@hoogesteger.nl
+31 20 407 30 00